Vaadin toteutti yrityskohtaisen Tuotejohtaminen 2.0 valmennuksen

Vaadin Oy on yritys suositun Vaadin Frameworkin takana. Yrityssovellusten kehitykseen tarkoitetulla työkalulla saadaan helposti käyttöön avoimeen lähdekoodiin perustuva web-teknologia, jolla on tuhansia päivittäisiä käyttäjiä yli 150 maassa. Yritys myy työkaluja sekä tuki- ja koulutuspalveluja nopeuttamaan Vaadin-teknologiaan perustuvia ohjelmistoprojekteja.

Vaadin satsaa voimakkaasti tuotejohtamisosaamiseen palvellakseen asiakkaitaan entistäkin paremmin. Vaatimen avainhenkilöt osallistuivat yrityskohtaiseen Strategisen tarjooman hallinnan järjestämään Tuotejohtaminen 2.0 koulutukseen. Koulutus käsitti havainnollisin esimerkein höystettynä modernin tuotejohtamisen perusteet.

“Saimme organisaationa yhtenäisen käsityksen tuotehallinnan roolista. Nyt pari kuukautta koulutuksen jälkeen voin sanoa koulutuksen vastanneen hyvin tarvettamme ja koulutuksen oppeja sovelletaan käytännön työhön täyttä vauhtia. Koulutuksen liiketoimintalähtöisyys tuki hyvin omia tavoitteitamme ja saimme apua oman tuotehallintamme organisointiin.” kertoo Jurka Rahikkala COO, Vaadin Oy.

Tuotejohtaminen 2.0 valmennus on järjestetty vuodesta 2011 lähtien jo lähes 30 kertaa ja yli 300 tuotejohtamisen ammattilaista on osallistunut valmennukseen. Valmennuksista noin kolme neljästä on ollut yrityskohtaisesti toteutettuja.

Kirjoittaja: Antti

Antti on konkari, joka on yli 20 vuotisen uransa aikana sekä kokenut itse tuotehallinnan haasteet että nähnyt ne ulkoapäin liiketoiminnan kehittäjänä ja myyjänä. Anttia voit seurata myös Twitterissä @AnttiTSuvanto