Unicorn16 seminaarin tunnelmia

Tuotejohtamisen ammattilaiset kokoontuivat 8.4. Unicorn16 seminaariin Helsinkiin. Suomen ensimmäisessä tuotejohtajille suunnatussa seminaarissa kuultiin alan konkareita ja päästiin keskustelemaan muiden tuotejohtamisesta vastaavien kanssa. Osallistujat edustivat monipuolisesti eri toimialoja vastaten hyvinkin erilaisista tuotteista ja palveluista.

Kuinka suuria Visioita toteutetaan?

Kristoffer Lawson, Solu, käsitteli puheessaan omia kokemuksiaan visiosta (ja sen säilyttämisestä sidosryhmien paineessa) ja tekijöistä, jotka mahdollistavat maailman suurimpien yritysten asemaa haastavien visioiden toteutuksen pienissä yrityksissä. Esimerkiksi työskentely ei nykyään rajoitu fyysiseen paikkaan, jolloin parhaat resurssit voidaan hyödyntää jopa globaalisti. Markkinointia voidaan tehdä skaalautuvasti verkossa ja tuotteesta kiinnostuneet tavoittaa kohtuullisilla kustannuksilla.

ison yrityksen keinot innovoinnin mahdollistamiseen

Suurille yrityksille uuden luominen on usein haaste. Liiketoimintatavoitteet ohjaavat äärimmäiseen tehokkuuteen ydinliiketoiminnassa. Harri Kiljander, F-Secure, kertoi kokemuksia ja keinoja sisäisistä startupeista. Merkittävin tekijä on tekijäryhmän riippumattomuus ja vapaus ratkaista ongelmia itsenäisesti. Kun tuoteideaa vasta kehitetään ei ole järkevää hoitaa muodollisuuksia loppuun asti, koska suunta saattaa muuttua vielä useaan kertaan. Myös ylimmän johdon tuki tarvitaan sisäisen muutosvastarinnan taltuttamiseksi.(Katso Harrin esitys YouTubesta).

Tuotestrategia määrittelee, millä keinoin ja millaisin askelin Visio saadaan toteutumaan.

Tuotestrategiaa käsiteltiin Magnus Billgrenin, Tolpagorni, esityksessä. Esitys korosti tuotestrategian tärkeyden merkitystä. Jos toimitaan reaktiivisesti tuotteet eivät ennen pitkää vastaa markkinan tarpeita, niiden ylläpito vaikeutuu ja myynti sakkaa kun asiakassegmentit hämärtyvät. Strategian ydin on viitoittaa polku yrityksen vision toteutumiseen.
Yleisöä2small

Miten tuotestrategiaa toteutetaan?

Käytännön tuotestrategiaa käsitteli Jüri Kaljundi, Weekdonen toimitusjohtaja ja sarjayrittäjä. Hänen esityksessään käytiin läpi strategian käytännöntoteutusta. Erityisen tärkeää on ottaa strategiatyöhön mukaan yrityksen kaikki sidosryhmät, jolloin syntyy yhteinen näkemys. Strategian toteuttamisessa yksi suurimmista riskeistä on rönsyily. On parempi ratkaista yksi tai kaksi asiakkaan ongelmaa erinomaisesti kuin monta ongelmaa keskinkertaisesti.(Katso Jürin esitys YouTubesta).

Tuotehallinta on harvoin toimialakohtaista

Malin Svensson Elektalta esitti kuinka tuotehallintaa tehdään käytännössä mm. aivokasvainten hoitoratkaisuja tuottavassa kasvuyrityksessä. Tuotehallinnan rooli korostuu yrityksen kasvaessa nopeasti. Malinin esitys havainnollisti kuinka samanlaista tuotehallinta on toimialasta riippumatta.

Viestinnän periaatteet ovat tuttuja jo antiikin ajoilta

Päivän vauhdikkain esitys oli Markku Vierulan (Vierula Consulting) pitämä herätyspuheenvuoro markkinoinnin, viestinnän ja myynnin integraatiosta. Esityksessä kerrattiin elävästi kuinka tuotejohtaja (tai kuka vain) saa viestinsä perille. Tärkeää on myös pitää yrityksen brändi selkeänä, ettei asiakkaille lähde ristiriitaista viestintää.

Henkka1_small

Yksikään yritys ei ole kaatunut ideoiden puutteeseen

Tuotekehitys on useimmiten tuotejohtajan tärkein sidosryhmä. Henri Hämäläinen Contribyteltä puhui ketteryyden haasteista tuotepäällikölle ja kuinka tuotekehitystä ohjataan markkinalähtöiseen suuntaan. Henrin puheessa korostui myös tuotekehittäjien suuri rooli uusien ideoiden lähteenä. Tässä piileekin vaaran paikka: kehittäjä saattaa jäädä jalkoihin ekstrovertin myyntimiehen kilpailevan tuoteidean kanssa puhtaasti esitystavan perusteella. Tuotepäällikön on hyvä tiedostaa tämä ja arvottaa ideat todellisen asiakasarvon mukaan.

Teollisen Internetin sovellukset lisääntyvät räjähdysmäisesti

Trelabin Kimmo Saarelan esitys käsitteli IOT sovellusten kehittämistä. Kimmon esityksessä esiteltiin käytännön kokemuksia teollisista sovelluksista. Voimakas viesti oli, että kannattaa tutustua tehtaaseen/laitokseen lattiatasolla, jotta asioihin saadaan nopeasti konkretiaa. Lisäksi korostettiin tekemisen aloittamisen tärkeyttä akateemisen pohdiskelun sijaan. Vain tekemällä oppii! Katso Kimmon esitys tästä.

Seminaareillekin on paikkansa

Vaikka päivä oli hyvin intensiivinen ja ajankäyttö tehokasta säilyi osallistujien uteliaisuus loppuun asti. Tauoilla keskustelut jatkuivat kiivaina ja uusia kontakteja luotiin. Hyvää palautetta saatiin erityisesti tapahtuman tiukasta fokuksesta tuotejohtajan arkeen liittyviin asioihin.

Jos missasit tämän vuoden tapahtuman, niin esitysmateriaalit löydät täältä.

Kirjoittaja: Antti

Antti on konkari, joka on yli 20 vuotisen uransa aikana sekä kokenut itse tuotehallinnan haasteet että nähnyt ne ulkoapäin liiketoiminnan kehittäjänä ja myyjänä. Anttia voit seurata myös Twitterissä @AnttiTSuvanto