Tuotesuunnittelu ja vaatimusmäärittely

Asiakas- ja markkinatarpeiden ymmärtäminen ja kommunikointi tuotekehitykselle on ehkä kaikista tärkein tuotepäällikön tehtävä. Tarpeiden ja toiveiden keräämisen lisäksi ne pitää vielä osata priorisoida: Mitkä ominaisuudet ovat käyttäjien kannalta kaikkein kriittisimmät, minkä ominaisuuksien varaan oman tuotteen kilpailuetu ja markkina-asema rakennetaan sekä mikä toiminnallisuus voidaan jättää kokonaan pois.

Hyvä tuotesuunnittelu ja vaatimusmäärittely ovat markkinalähtöisten menestystuotteiden kulmakiviä.

Digitaalisia palveluita tai sovelluksia

Tuotesuunnittelun ja vaatimusmäärittelyn kehittäminen on suunnattu yrityksille, joiden tarpeena on kehittää uusia digitaalisia tuotteita ja palveluja asiakaslähtöisesti, nopeasti ja tuloksekkaasti. Prodmanin ydinosaamista on ennen kaikkea asiakkaiden ongelmien ja tarpeiden ymmärtäminen, arvottaminen ja esittäminen kehittäjille. Palvelun tarkoituksena on auttaa tuotepäälliköitä ja product ownereita, joiden vastuulla on uusien tuotteiden ominaisuuksien määrittely tai tehdä heidän työnsä jos resursseja ei ole käytettävissä.

Markkinalähtöistä, ketterää kehittämistä

Tuotekehityssyklit ovat viime vuosina nopeutuneet huomattavasti. Vesiputous-mallisesta kehityksestä on siirrytty ketterämpiin ja iteratiivisempiin malleihin. Nämä mallit vaativat uutta osaamista myös tuotepäälliköiltä, joiden pitää nyt aktiivisemmin osallistua kehitykseen tuomalla asiakasymmärrystä tuotekehityksen avuksi. Käytännössä tämä tarkoittaa uusien toiminnallisuuksien käytettävyyden testaamista ja palautteen antamista tuotekehitykselle koko kehitysjakson aikana ja vielä tuotteen lanseeraamisenkin jälkeen. Lean-mallinen kehitys auttaa yrityksiä testaamaan markkinatarpeita ja ratkaisuja nopeammin ja kevyemmin, minimoiden samalla uusien tuotteiden kehittämiseen liittyvät riskit.

Sisältö

Sisältö sovitetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Työtä voidaan tehdä joko ottamalla tuotepäällikön rooli vaatimusmäärittelyssä, osallistumalla siihen aktiivisesti tai mentoroimalla tuotepäälliköitä heidän työssään. Myös tuotehallinnan ja tuotekehityksen yhteisten työpajojen käyttö on mahdollista.

Vaihtoehtoisesti tuotesuunnittelu ja vaatimusmäärittely voidaan kokonaan tai osittain ulkoistaa Prodmanin tehtäväksi.

Hinta

Sopimuksen mukaan.