Tuotestrategia koodarin silmin

Kesälukemiseksi tuli tällä kertaa ladattua e-kirjana StrategizeRoman Pichelerin Strategize – Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age. Odotusarvona oli oppia lisää tuotestrategiasta ja sen jalkauttamisesta, mutta suurin oppi olikin kehittäjänäkökulman ymmärtäminen. Tuotestrategia on moniulotteinen ja vaikea aihe, jota organisaation eri osat lähestyvät eri tavoin. Tuotestrategian omistajalta vaaditaan empatiakykyä myös organisaation sisäisille asiakkaille ja kirja antaakin hyvän kuvan siitä miten tuotestrategia nähdään tuotekehityksestä käsin.

Tuotestrategiaa ketterille ohjelmistokehittäjille

Roman Pichler on aikaisemmin julkaissut kirjan Agile Product Management with Scrum ja tulokulma ketterästä kehityksestä päin näkyy selvästi myös tässä kirjassa. Kirjan otsikon selvennysosaosa Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age kertookin hyvin kahteen osaan jaetusta sisällöstä: Ensimmäisessä osassa kuvataan strategiaan liittyviä asioista ja toisessa paneudutaan strategian toimeenpanoon tuotteen roadmapin kautta. Vaikka Pichler kertoo kirjan oppien soveltuvan kaikkiin tuotteisiin, niin useassa kohdia

sa oletetaan organisaatiossa olevan scrum masterit ja product backlogit. Tuotemarkkinoinnilliset asiat ohitetaan hyvin pikaisesti eikä esimerkiksi liiketoimintamallin valintaa, hinnoittelustrategiaa tai myyntikanavan valintaa käsitellä käytännössä ollenkaan. Pääosassa on siis ohjelmistokehitys ja sen tarpeet tuotestragialle.

Tuotestrategian komponentit ja kirjan fokusalueet

Pichler itse kertoo kirjoittaneensa kirjan tuotepäälliköille, tuotteen omistajille, markkinoijille, yrittäjille ja kaikille tuotteita kehittäville ja johtaville. Kaikille heille kirja onkin hyödyllinen, mutta kaiken siitä saavat irti vain ketterän ohjelmistokehityksen parissa toimivat tuotepäälliköt. Yleissivistävänä Strategize sopii kaikille ohjelmistokehityksessä toimiville sekä muidenkin alojen tuotepäälliköille.

Mitä kirjasta voi oppia

Ensimmäisessä osassa tuotestrategian perusteita käsitellään laajasti visiosta  aina tuotteen backlogiin asti. Samalla käydään läpi paljon tuoteomistajille ja –päälliköille tärkeää tavaraa, jota kaikkea ei ehkä miellä tuotestrategiaotsikon alle. Tällaisia ovat esimerkiksi uusien tuotteiden jako eri kategorioihin (Core, Adjacent and Disruptive innovations), Mooren elinkaarimallin läpikäynti ja asiakkaiden ongelmahaastattelut, jotka kyllä kaikki kuuluvat tuotepäälliköiden perusosaamiseen. Hyvänä puolena kirjassa on myös Pichlerin yksinkertaiset ja selkeät mallipohjat mm. vision ja roadmapin laatimiseen. Kaikki ne voi ladata verkosta ja tarvittaessa muokata omiin tarpeisiin sopiviksi.

Kirjan roadmap-osa uppoaa syvemmälle ohjelmistokehityksen syövereihin. Jos scrum ja kanban eivät ole tuttuja, niin tekstiä voi olla välillä vaikea ymmärtää. Toisaalta niille, joille ketterä ohjelmistokehitys ei vielä ole tullut tutuksi kirja voi toimia oivana apuvälineenä. Pichlerin lähestymistapa roadmappeihin on hyvin käytännönläheinen ja suorituskeskeinen: roadmap on jatke tuotteen backogille ja sisällön tulisi olla SMART, eli Specific, Measurable, Agreed, Realistic and Time-Bound. Tällainen roadmap varmasti onkin tärkeä kehitykselle ja ohjaa sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Saman version jakaminen myynnille voisi sen sijaan aiheuttaa muutaman pullanpalan menemisen väärään kurkkuun.

Suositukset ja varoitus

Käytännönläheinen ja helposti luettava kirja sopii ennen kaikkea tuotepäälliköille, joilla itsellään ei ole koodarin taustaa tai kokemusta ketterästä ohjelmistokehityksestä. Heille kirja avaa sekä tuotekehityksen prosesseja että tarpeita. Toinen pääkohderyhmä voisi olla tuoteomistajat, joilla ei ole tuotehallintakokemusta. Yleisopuksena kirjaa voi suositella kaikille ohjelmistotuotteiden kehittämisessä mukana oleville.

Ja sitten se varoituksen sana. Kirja tuo mieleen vanhan fraasin ”If you build it, they will come” elokuvasta Field of Dreams. Vaikka motto toimi Kevin Costnerille kyseisessä elokuvassa, niin elävässä elämässä asiakkaiden houkuttelu vaatii muutakin kuin valmiin tuotteen. Sovelluskaupat ovat täynnä loistavasti koodattu ohjelmia, joista kukaan ei tiedä mitään tai jotka eivät ikinä ole tuottaneet muuta kuin iloa tekijöilleen. Jos joku siis kuvittelee, että Strategize-kirjan lukemisen jälkeen on kasassa kaikki tieto mitä menestystuotteen strategiaan tarvitaan, niin metsään menee. Tämä kirja ei ole se, jonka jälkeen ei muita strategiakirjoja enää tarvitse lukea. Minimissään kannattaa lukea hiukan lisää mikä on tuotestragia ja miksi se tarvitaan, mutta mieluiten hankkia myös joku markkinnoinnin ja myynnin kulmasta strategiaa lähestyvä opus.

Strategyze kannattaa kuitenkin hankkia, vaikka vain kaiken varalle. Kirja maksaa vain kympin (e-kirja) tai pari (paperiversio), joten investointi on marginaalinen. Suurempi kustannus on lukemiseen menevä aika, mutta kun Strategize-kirjan kahlaa nopeasti läpi, tutustuu sisältöön ja palaa asioihin niitä tarvittaessa, niin kokonaishyöty puoltaa varmasti kirjan hankkimista.

Kirjoittaja: Harri Pendolin

Prodmanin perustaja ja Tuotepäällikkö-blogia jo vuodesta 2009 kirjoittanut Harri on tuotemies henkeen ja vereen. Harri on aina valmis jakamaan osaamistaan tuotejohtamisesta tai debatoimaan tuotepäällikön strategisista valinnoista. Twitteristä Harri löytyy nimellä @pendolin.

 

Voit seurata keskustelua ja kommentteja RSS 2.0 syötteen kautta. Kommentointi ja pingaus on kielletty.