Tuotepäällikön 6 kriittistä osaamisaluetta

PM_leadTuotteet, toimialat ja yritykset eroavat toisistaan ja tuotepäälliköiden roolit vaihtelevat niiden mukana. Keskustelimme tuotepäällikön toimenkuvasta ja tärkeimmistä osaamisalueista tuotejohtajien verkostotapaamisessa. Vaikka keskustelussa oli mukana eri toimialojen edustajia, niin kriittiset osaamisalueet pelkistyivät kuuteen eri kohtaan.

Mitä taitoja tuotepäällikön työssä tarvitaan?

Tuotepäällikön vastaa yleensä tuotteensa menestyksestä, joten roolissa pitäisi varmaan keskittyä myynnin tukemiseen teknisenä asiantuntijana? Ja siihen riittää oman tuotteen tunteminen ja ymmärrys liiketoiminta-alasta (näin meillä asiat tehdään)?

Yritykset haluavat menestyä myös pidemmälläkin aikajänteellä. Jos keskitytään vain olemassaolevien tuotteiden myyntiin ja pienimuotoiseen jatkokehitykseen kasvaa riski, että kilpailijat ajavat ohi. Tuotepäälliköt ovat vastuussa siitä, että tarjooma myös uudistuu markkinatarpeiden muutoksen tahdissa, parhaimmillaan vähän muutoksen edellä. Myös ostajien käyttäytyminen muuttuu. Itse ostoprosessi ja tuotteen/palvelun käyttöönotto tuottavat vaatimuksia myös itse tuotteelle. Erottautuminen kilpailijoista tapahtuu usein itse perustuotteen ulkopuolella. Muun muassa näihin asioihin liittyen tuotepäällikön täytyy pystyä läheiseen ja tuottavaan yhteistyöhön usean sidosryhmän kanssa (tuotekehitys, myynti, markkinointi ja yrityksen johto).

Poikkitieteellinen generalisti kuvaa tuotepäällikköä paremmin kuin teknisiin yksityiskohtiin paneutuva asiantuntija.

 

Miksi tuotepäällikön osaaminen tulisi kartoittaa?

Nykypäivän työelämä haastaa työntekijät kehittämään osaamistaan jatkuvasti. Erityisen tärkeää tämä on tuotejohtajillelle, joiden pitäisi olla koko ajan kilpailijoitaan askelen edellä.

Hyvä tuotehallinnan esimies kehittääkin ryhmäänsä jatkuvasti. Esimies on vastuussa siitä, että tuotehallinnan osaaminen kattaa myös tulevaisuudessa esiin nousevat tarpeet. Alaisten henkilökohtaisesta kehityksestä huolehtiminen on myös hyvää johtamista ja vaikuttaa kasvattamalla työmotivaatiota. Osaamisen kartoituksen avulla saadaan selville lähtötilanne ja voidaan laatia kehityssuunnitelma toivotun tuloksen saavuttamiseksi.

Yksittäisen tuotepäällikön kannattaa määrätietoisesti kehittää osaamistaan. Tuotejohtajan urapolku voi viedä vaikka toimitusjohtajaksi asti, eikä kannata olla este omalle menestykselle. Kun osaaminen on kunnossa saa mielenkiintoisimmat ja vastuullisimmat tehtävät. Roolin tai työpaikan vaihtaminen on helpompaa, jos kaikki kuusi kriittistä osaamisaluetta on kunnossa. Osaamisen kartoitus auttaa löytämään kehityskohteet, joihin seuraavaksi kannattaa paneutua.

Kuinka osaamista voidaan arvioida?

Hyväksi osoittautunut keino tuotepäälliköiden arviointiin on osaamisprofiili. Profiiliin on koottu tuotepäällikön kuusi kriittistä osaamisaluetta, jotka ovat

  1. Tuoteosaaminen
  2. Toimialatuntemus
  3. Liiketoimintaymmärrys
  4. Tuotekehitys
  5. Tuotemarkkinointi
  6. Johtamistaidot

(Osaamisalueiden tarkemmat määrittelyt löytyvät alempaa ladattavasti excel-pohjasta).

Nykytasoa ja tavoitteita kullekin osa-alueelle voidaan tehdä itsearviointina ja/tai esimiehen kanssa. On hyvä määritellä tavoitetasot eri osaamisalueille ja laatia suunnitelma kuinka niihin päästään. Kaikkien ei tarvitse loistaa samoissa asioissa, vaan tavoitetasot voivat olla erilaisia oman tuotteen elinkaaren vaiheen mukaan tai organisaation työnjaon mukaisesti. Kun osaamista arvioidaan säännöllisesti, niin kehitystä voidaan seurata ja käydä läpi kehityskeskusteluissa.

Pohjaksi arvioinnille voi ottaa vaikka mallin, jonka Tom Weckström (Director, Enevo Pulse & Head of Product Management) viimeisteli tuotejohtajien verkostoitumistapahtumassa käydyn keskustelun pohjalta. Otamme mielellämme kommentteja ja kehitysehdotuksia vastaan. Mikään ei myöskään estä tekemästä pohjaan muutoksia, jolla parannatte sen soveltuvuutta omiin tarkoituksiinne!

Excel templaten voit ladata tästä! Lataa

Ja jos tarvitsette ulkoista näkemystä ja apua tuotehallinnan kehittämiseen, niin ota yhteyttä tai tutustu palveluihin täältä!

Kirjoittaja: Antti

Antti on konkari, joka on yli 20 vuotisen uransa aikana sekä kokenut itse tuotehallinnan haasteet että nähnyt ne ulkoapäin liiketoiminnan kehittäjänä ja myyjänä. Anttia voit seurata myös Twitterissä @AnttiTSuvanto

 

Voit seurata keskustelua ja kommentteja RSS 2.0 syötteen kautta. Kommentointi ja pingaus on kielletty.