Tuotemarkkinointi

Suomessa puhutaan kaupallistamisesta ja start-up guru Steve Blank kutsuu sitä sanoilla “customer development”, eli asiakkuuksien kehitys. Joillekin se on Go-To-Market suunnitelman tekemistä. Tavoite on sama, saada myynti vetämään. Tuotemarkkinointi auttaa uuden tuotteen myynnin lentoon.

Kenelle

Teknologiateollisuuden yrityksille, jotka ovat lanseeraamassa uutta tuotetta tai tarvitsevat tehoa tuotemarkkinointiin, esimerkiksi ostajien paremman profiloinnin, uuden hinnoittelun tai tuotteen asemoinnin osalta.

Mihin tarpeeseen

Hyväkään tuote ei myy itsestään. Asiakkaiden löytäminen on haaste uusille yrityksille ja tuotteille. Usein uuden tuotteen tai palvelun kehitys vie kaiken huomion, eikä asiakkuuksien luomiseen paneuduta tarpeeksi ajoissa tai riittävän paljon. Käytännössä kyse on kuitenkin yksinkertaisista asioista, kuten:

  • Mikä on tuotteemme arvolupaus ja onko se testattu asiakkailla?
  • Ketkä ovat ensisijaisia asiakkaitamme ja miten asemoimme tuotteemme kilpailijoihin nähden?
  • Ketkä vaikuttavat ostopäätökseen ja miksi he haluavat ostaa juuri meiltä?
  • Miten asiakkaat löytävät tuotteemme ja miten ostoprosessi etenee?
  • Miten hinnoittelemme kannattavasti?
  • Toimiiko liiketoimintamalli ja hyötyvätkö kaikki arvoverkon pelaajat siitä?

Sisältö

Tuotemarkkinointi aloitetaan nykytilan ja tavoitteiden kartoituksella, joista siirrytään käytännön tekemiseen. Tuotemarkkinointi kehitetään tehdään kolmen tunnin työpajoissa, joissa analysoidaan tuotemarkkinoinnin eri osa-alueita, kehitetään tekemistä ja määritetään tavoitteet seuraavaan vaiheeseen.

Hinta

Hinta muodostuu asiakkaan kanssa sovitusta sisällöstä, eli siitä mitkä modulit projektiin sisällytetään.