Tuotehallinnan arviointi

Tuotehallinnan arviointi perustuu kehittämäämme kyselytutkimukseen ja tuotehallinnan mittaristoon. Niiden avulla luodaan kuva tuotehallinnan nykytilasta: mitä tuotehallinta tekee hyvin ja mitä ei, miten tuotehallinnan roolit ja tehtävät ymmärretään ja kuinka tyytyväisiä sen toimintaan ollaan.

Kenelle

Assessment_pie-300x262Tuotehallinnan arviointi on tarkoitettu yrityksille, joissa tuotehallintafunktio on jo olemassa ja sen toimintaa halutaan määrätietoisesti kehittää.

Mihin tarpeeseen

Järjestelmällinen kehittäminen vaatii mittaamista. Tuotehallinnan rooli sisältää ulottuvuuksia, joita ei voi mitata vain liiketoimintaluvuilla tai kehityksen tehokkuudella. Tuotehallinnan arviointi selvittää tuotehallinnan nykytilan sekä mittaamalla sen sisäistä pulssia, eli miten tuotepäälliköt työnsä kokevat, että asiakastyytyväisyyttä, eli miten tuotehallinnan sidosryhmät kokevat heidän työnsä. Tuotehallinnan arvioinnin pohjalta tuotehallintaa voidaan verrata muihin yrityksiin sekä kehitystä seurata vuosittaisilla mittauksilla.

Sisältö ja hinnat

Pulse
Sisältää kyselytutkimuksen tuotehallintafunktiolle (max 10 osallistujaa). Raporttiin kirjaamme arvion tuotehallinnan nykytilasta, havaintomme tärkeimmistä kehityskohteista ja ehdotuksen tuotehallintafunktion kehittämisestä. Hinta 1500€ (+alv).

360° view
Sisältää kyselytutkimuksen tuotehallintafunktiolle ja tärkeimmille sidosryhmille esimerkiksi myynti ja markkinointi, johto sekä tuotekehitys (max 16 osallistujaa). Kirjaamme raporttiin tuotehallinnan nykytilan, havaintomme tärkeimmistä kehityskohteista ja ehdotuksen tuotehallintafunktion kehittämisestä. Lisäksi laskemme arvosanan tuotehallinnan toiminnasta, jota voidaan käyttää mittarina toistuvissa tutkimuksissa. Hinta 4000€ (+alv).

In-depth
Sisältää 360° view arvioinnin lisäksi myös yksittäisten tuotepäälliköiden arvioinnin, joka tehdään haastatteluiden ja testien perusteella (max 16 osallistujaa).

Kirjalliseen raporttiin kirjaamme tuotehallinnan nykytilan, tuotepäällikkökohtaisen arvioinnin tuotehallinnan osaamisesta, havaintomme tärkeimmistä kehityskohteista ja ehdotuksen tuotehallintafunktion kehittämisestä. Lisäksi laskemme arvosanan tuotehallinnan toiminnasta, jota voidaan käyttää mittarina toistuvissa tutkimuksissa. Hinta 8000€ (+alv).