Tuotehallinnan Kehittäminen

Tuotehallinnan kehitysUrheilussa puhutaan voittavista joukkueista. Se ei välttämättä tarkoita, että joukkueessa olisi kovapalkkaisimmat tai edes parhaimmat pelaajat. Voittavissa joukkueissa kaikille paikoille on oikeat pelaajat, päämäärä on yhteinen ja pelitapa kaikille kristallin kirkas. Näistä elementeistä syntyy menestystarinoita.

Me haluamme olla luomassa voittavia tuotehallintaorganisaatioita ja menestystuotteita. Oli oman yrityksesi lähtötaso mikä tahansa, niin meidän työkalupakista löytyy sopivat keinot seuraavalle tasolle siirtymiseen.

 

Tuotehallinnan arviointi

Vaikka oman organisaation heikkoudet ja vahvuudet tuntuisivatkin tutuilta, niin joskus on hyvä saada ulkopuolinen näkemys asiasta. Arvioinnin tuloksien perusteella on helppo määrittää tavoitetasot ja mitata edistymistä.

Tuotehallinnan arviointi perustuu kehittämäämme kyselytutkimukseen ja tuotehallinnan mittaristoon. Niiden avulla luodaan kuva tuotehallinnan nykytilasta: mitä tuotehallinta tekee hyvin ja mitä ei, miten tuotehallinnan roolit ja tehtävät ymmärretään ja kuinka tyytyväisiä sen toimintaan ollaan.

 

Koulutus ja työpajat

Hyvin harvassa yrityksessä on kunnolla määritetty tuotehallinnan tehtävät. Eri taustaiset ihmiset työskentelevät oman kokemuspohjansa mukaisesti ja vaikka toimialaosaaminen saattaa olla huippua, niin tuotejohtamisen taidot saattavat olla puutteelliset. Tuotehallinnan kehittäminen on hyvä aloittaa työpajalla tai koulutuksella, jolla luodaan pohja yhteiselle kielelle ja tavoitteille.

Tuotehallinnan työpaja on suunnattu etenkin yrityksille, jotka ovat vasta tuotejohtamisen alkuvaiheessa. Tuotehallinnan koulutuksista löytyy apua kaikentasoisille yrityksille ja tuotejohtajille ja niitä voidaan räätälöidä yritysten tarpeiden mukaan.

 

Tuotehallinnan prosessit ja työkalut

Lähes jokaisella yrityksellä on jonkinlainen prosessi tuotekehitykselle. Mutta kuinka monella on kuvattu tuotestrategian luomiseen ja päivittämiseen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien arvioimiseen, tuoteportfolion hallintaan tai tuotehallinnan mittaamiseen?

Tuotejohtaminen on jatkuvaa toimintaa toisin kuin kehitysprojektit, joilla on alku ja loppu. Markkinalähtöinen ja liiketoiminnan näkökulmasta toimiva tuotehallinta tarvitsee omat prosessinsa ja työkalunsa, jos menestystarinat halutaan monistaa.

Prodmanilla on vuosikymmenten kokemus tuotehallinnasta eri toimialoilta. Ota yhteyttä ja keskustellaan miten teidän tuotehallintaa voisi kehittää.