Roadmap-ja tuotestrategiatyöpaja

Pitkän ajan strateginen suunnittelu jää usein arjen kiireen jalkoihin. Mikään ei kuitenkaan ole yhtä tärkeää kuin selkeät tavoitteet ja yhteinen suunta kun menestyksestä halutaan kestävää. Roadmap- ja strategiatyöpaja kokoaa porukan viitoittamaan tietä menestykseen yhdessä.

Kenelle

Tuotetiimeille, jotka ovat tekemässä pitkän aikavälin suunnittelua tai päivittämässä tuotestrategiaansa.

Mihin tarpeeseen

Hyvän tuotestrategian tekeminen ei Strategiatyöpajaole niin helppoa kuin luulisi. Ensin pitää ymmärtää nykytilanne, sitten pystyä visioimaan tulevaa ja asettamaan tavoitteet. Vaikein vaihe on eri strategiavaihtoehtojen evaluointi ja valinta. Lopuksi strategian toteutukselle pitäisi vielä saada hyvät mittarit.

Strategian luomiseksi ja sen kautta myös tuote- tai portfolioroadmapin tekemiseen on hyvä saada koko ydinporukka kokoon. Yhteisesti luotuun tai ainakin aloitettuun suunnitelmaan on helppo sitoutua ja Prodmanin fasilitoimassa työpajassa tuloksetkin tulevat takuulla talteen.

Sisältö

Aloituspalaveri (2h) – Käydään läpi nykytilanne, tavoitteet päivälle sekä määritetään mitä lähtötietoja strategiatyölle tarvitaan.

Aamupäivä: Tavoitteiden asettaminen ja nykytilanteen analysointi

Aamupäivän aikana jaetaan tietoa hyvästä strategia- ja roadmaptyöstä sekä aloitetaan tuotealueen nykytilan analysointi.

Iltapäivä: Strategian ja roadmapin laadinta ryhmätöinä.

Nykytilasta siirrytään tulevaisuuden suunnitteluun kahden ryhmätyön parissa. Ensimmäisessä ryhmätyössä keskitytään löytämään tulevaisuuden kilpailuedut ja kohdemarkkinat ja toisessa aloitetaan konkreettisten suunnitelmien laittaminen roadmapille.

Päivän päätteeksi esitellään yhteisen työn tulokset sekä määritetään seuraavat askeleet strategiatyölle.

Hinta

4900€ (+alv). Pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviin työpajoihin lisäämme matkakustannukset.