Aha! on monipuolinen roadmap- ja tuotesuunnitelutyökalu

Slogan kertoo vaatimattomasti, että Aha! Is the #1 roadmap software in the world. Aha! on kuitenkin ennen kaikkea tuotesuunnittelutyökalu. Jos Jira ja muut vastaavat projektityökalut auttavat tuotekehityksen organisoinnissa, niin Aha! taas auttaa tekemään näkyväksi MITÄ, MIKSI ja KENELLE kehitystä ollaan tekemässä. Ja toki Aha! myös roadmapit osaa tuottaa.

Aha! testistä selviää myös paljon muuta, mukaan lukien kenelle Aha! sopii ja kenelle ei.

Lue lisää…

Mistä tuotevaatimukset tulevat?

Kokoonnuimme tuotejohtajien verkostotapaamisessa miettimään tuotevaatimuksia. Koko sana tuotevaatimus kuulostaa ehkä hiukan menneisyyden havinalta, kun etenkin ohjelmistoalalla ‘vaatimukset’ on paljolti korvattu uusilla termeillä ja visuaalisimmilla tavoilla kuvata tavoiteltua toiminnallisuutta. Mutta kun parempaakaan nimeä emme keksineet, niin päädyin tässäkin artikkelissa kirjoittamaan tuotevaatimuksista.

Eli mistä näitä vaatimuksia pitäisi kerätä tai odottaa ilmestyvän? Asiakkaat osaavat kertoa vaatimuksensa olemassa oleviin tuotteisiin, mutta innovatiivisimmat ideat tulevat usein muista kanavista. Katso löydätkö omat palautekanavasi kuvasta ja mitä ne kertovat palautteen laadusta.

Lue lisää…

24 parasta PM blogia vuodelta 2016

Yksi megatrendi on kiistaton: sisällön määrä verkossa jatkaa kasvamistaan. Internet suorastaan pursuaa tavaraa myös tuotejohtajille. Mutta runsaudenpula voi olla myös haaste. Hyvän ja itselle oleellisen sisällön löytäminen vaikeutuu määrän lisääntyessä.

Tässä on meidän yrityksemme ratkaista ongelma teille lukijamme: 24 parasta tuotejohtamisen blogia vuodelta 2015 ryhmiteltynä tuotejohtamisen eri osa-alueisiin ja höystettynä lyhyellä johdannolla.

Lue lisää…

Tuotepäällikön uudet työkalut – testissä ProdPad

Perinteisesti tuotepäällikön tärkeimmät työkalut ovat löytyneet Office-paketista. Wordiä on käytetty vaatimusmäärittelyn kirjoittamiseen, exceliin on kerätty uusia vaatimuksia ja sen avulla on arvioitu liiketoimintamahdollisuutta ja lopuksi power pointilla on visualisoitu roadmap. Perinteiset työkalut ovat toimivia sisällön tuottamiseen, mutta harmaita hiuksia teettää tuotepäällikölle ja koko tiimille sisällön kehittäminen ja jakaminen. Vaatimuksiahan voi tulla monesta suunnasta: tuotekehityksestä, asiakaspalvelusta, […]

Lue lisää…

Vaatimusten hallintaa, osa 3

Palveluiden vaatimushallinta lienee parasta aloittaa määrittämällä hyödykkeiden ja palveluiden ero. Imurin ja kodinsiivouspalvelun ero on vielä helppoa hahmottaa, mutta Microsoft Officen ja Google Docsin ero ei, ainakaan semmoisen käyttäjän jonka ei tarvitse osallistua hankintaprosessiin. Ennen niin selkeä jako omistettavien tuotteiden tai lisenssien ja palveluiden välillä on etenkin ohjelmistoalalla alkanut hämärtyä web 2.0:n ja pilvipalveluiden ansiosta. Yhä useammmin […]

Lue lisää…