Aha! on monipuolinen roadmap- ja tuotesuunnitelutyökalu

Slogan kertoo vaatimattomasti, että Aha! Is the #1 roadmap software in the world. Aha! on kuitenkin ennen kaikkea tuotesuunnittelutyökalu. Jos Jira ja muut vastaavat projektityökalut auttavat tuotekehityksen organisoinnissa, niin Aha! taas auttaa tekemään näkyväksi MITÄ, MIKSI ja KENELLE kehitystä ollaan tekemässä. Ja toki Aha! myös roadmapit osaa tuottaa.

Aha! testistä selviää myös paljon muuta, mukaan lukien kenelle Aha! sopii ja kenelle ei.

Lue lisää…

Unicorn16 seminaarin tunnelmia

Tuotejohtamisen ammattilaiset kokoontuivat 8.4. Unicorn16 seminaariin Helsinkiin. Suomen ensimmäisessä tuotejohtajille suunnatussa seminaarissa kuultiin alan konkareita ja päästiin keskustelemaan muiden tuotejohtamisesta vastaavien kanssa. Osallistujat edustivat monipuolisesti eri toimialoja vastaten hyvinkin erilaisista tuotteista ja palveluista.

Lue lyhyt tiivistelmä eistyksistä, katso video fiiliksistä ja linkit loistaviin esityksiin!

Lue lisää…

24 parasta PM blogia vuodelta 2016

Yksi megatrendi on kiistaton: sisällön määrä verkossa jatkaa kasvamistaan. Internet suorastaan pursuaa tavaraa myös tuotejohtajille. Mutta runsaudenpula voi olla myös haaste. Hyvän ja itselle oleellisen sisällön löytäminen vaikeutuu määrän lisääntyessä.

Tässä on meidän yrityksemme ratkaista ongelma teille lukijamme: 24 parasta tuotejohtamisen blogia vuodelta 2015 ryhmiteltynä tuotejohtamisen eri osa-alueisiin ja höystettynä lyhyellä johdannolla.

Lue lisää…

Miten Google jalkauttaa tuotestrategiansa

Pareto periaatteen mukaan 80% vaikutuksista tulevat 20% syistä. Tämä saattanee pitää paikkansa myös tuotestrategian osalta. Toimeenpano voi olla vain 20% suunnitellusta strategiatyöstä, mutta aiheuttaa 80% haasteista.

Yleisimpiä tuotestrategiaan liittyviä ongelmia ovat strategian puuttuminen, liian korkea taso tai huono toteutus. Nämä kaikki ovat todellisia ongelmia, mutta usein niiden juurisyy löytyy strategian toimeenpanossa. Ylätason ”kasvustrategia” ei tuotekehittäjää auta, jos ei tiedä minkä pitäisi kasvaa ja miten hän itse pystyy siihen vaikuttamaan.

Tuotestrategian onnistunut toimeenpano vaatii sen linkkaamista työntekijöiden henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Google, Twitter ja moni muu yritys tekee sen käyttämällä OKR:iä.

Lue lisää…

Näin laadit tuotestrategian

Kokemuksemme mukaan suurin syy tuotestrategian puuttumiseen on, että sen tärkeyttä ei täysin tiedosteta. Strategiaa on vaikea mitata, eivätkä sen vaikutukset näy heti. Kääntäen tämä tarkoittaa, ettei strategian puutetta, huonoa strategiaa tai sen epäonnistunutta jalkauttamistakaan havaita. Tuotestrategia on myös käsitteenä hyhmäinen, koska päällekkäisyydet ja riippuvaisuudet muihin strategioihin, tuotteen asemointiin sekä taktisiin asioihin ovat usein epäselvät. Ja kun tuotestrategian tekeminen vielä vaatii työtä ja osaamista, niin usein strategiaksi muodostuu ”jatketaan samaan malliin kun ennenkin”.

Strategian teko voi silti olla selkeä prosessi. Tällä kirjoituksessa kerromme miten tuotestrategia laaditaan ja implementoidaan neljässä vaiheessa.

Lue lisää…