Aha! on monipuolinen roadmap- ja tuotesuunnitelutyökalu

Slogan kertoo vaatimattomasti, että Aha! Is the #1 roadmap software in the world. Aha! on kuitenkin ennen kaikkea tuotesuunnittelutyökalu. Jos Jira ja muut vastaavat projektityökalut auttavat tuotekehityksen organisoinnissa, niin Aha! taas auttaa tekemään näkyväksi MITÄ, MIKSI ja KENELLE kehitystä ollaan tekemässä. Ja toki Aha! myös roadmapit osaa tuottaa.

Aha! testistä selviää myös paljon muuta, mukaan lukien kenelle Aha! sopii ja kenelle ei.

Lue lisää…

Näin laadit tuotestrategian

Kokemuksemme mukaan suurin syy tuotestrategian puuttumiseen on, että sen tärkeyttä ei täysin tiedosteta. Strategiaa on vaikea mitata, eivätkä sen vaikutukset näy heti. Kääntäen tämä tarkoittaa, ettei strategian puutetta, huonoa strategiaa tai sen epäonnistunutta jalkauttamistakaan havaita. Tuotestrategia on myös käsitteenä hyhmäinen, koska päällekkäisyydet ja riippuvaisuudet muihin strategioihin, tuotteen asemointiin sekä taktisiin asioihin ovat usein epäselvät. Ja kun tuotestrategian tekeminen vielä vaatii työtä ja osaamista, niin usein strategiaksi muodostuu ”jatketaan samaan malliin kun ennenkin”.

Strategian teko voi silti olla selkeä prosessi. Tällä kirjoituksessa kerromme miten tuotestrategia laaditaan ja implementoidaan neljässä vaiheessa.

Lue lisää…

Miksi Teuvo Tuotepäällikkö juoksee kuin pyöräkin olisi tarjolla?

Olematon lisäarvo, käyttöönoton korkea kynnys vai konservatismi? Miksi Teuvo Tuotepäällikkö ei käytä tuotehallintaan tehtyjä ohjelmistoja hyväkseen. Microsoft Office on edelleen tuotepälliköiden käytetyin ohjelmisto ja perässä seuraavat projektinhallintasoftat. Ei kai Teuvo vain ole jämähtänyt mukavuusalueelleen?

Lue tuotehallinnan työkaluista ja auta meitä löytämään syyt miksi Teuvo Tuotepäälliköllä ei ole kunnon työvälineitä.

Lue lisää…

Market Insight’ia etsimässä

Jokaisen menestyvän yrityksen pitää ymmärtää mitä markkinoilla tapahtuu. Tietoa on monenlaista ja sitä on helpompi ja halvempi kerätä kuin koskaan ennen. Toisaalta tiedon runsaus tuo omat haasteensa merkityksellisen informaation löytämiseen. IBM:n tapaisen suuryityksen tarpeet ovat hyvin erilaiset kuin aloittelevan kasvuyrityksen johtuen yrityksen sekä koosta että sen nykyisestä tarjonnasta. Market Insight konferenssissa Tukholmassa kuultiin esityksiä markkinatiedon […]

Lue lisää…