Roadmap – mikä se on ja miksi se tarvitaan?

Road map, roadmap tai tiekartta. roadmap-girl Rakkaalla lapsella on yhtä monta kirjoitusasua kuin käyttötarkoitustakin. Hallituksemme piirtelee tiekarttaa SOTE-uudistuksesta ja toisaalla pieni kehittäjätiimi omaansa mobiilisovellukselle. Molemmissa tapauksissa roadmap kuvaa vaiheita, joiden kautta lopulliseen määränpäähän on suunniteltu päästävän.

Roadmap on visuaalinen työkalu strategian kommunikointiin.

Miksi roadmap tarvitaan – vai tarvitaanko?

Tänä ketteryyttä ylistävänä aikana voisi kysyä tarvitaanko roadmap vai olisiko parempi edetä kokeillen ja asiakkaan tarpeita kuunnellen? Roadmap on kuitenkin vain tapa kommunikoida valittu tuotestrategia, joten oikeampi kysymys silloin olisi TARVITAANKO STRATEGIAA?

Aloittavien yritysten tavoitteena voi olla ketterästi etsiä omaa paikkaansa markkinoilta (product-market fit), jolloin kovin pitkälle ulottuvia suunnitelmia ei kannata tehdä. Tai jos yritys tarjoaa tuotekehityspalvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan, niin mitä sitä etukäteen suunnittelemaan. Onpa joidenkin yritysstrategianakin ollut kopioida ketterästi muita, joten siinäkään tapauksessa ei tarvetta roadmapille ole. Mutta jos yritys ei kuulu yllämainittuihin kategorioihin ja roadmap puuttuu, niin kannattaa kysyä itseltään miksi näin?

Eikö strategiaa ole vai onko se vain jäänyt huonosti kommunikoiduksi? Vai onko siitä peräti useita versioita kuulijan omiin tulkintoihin perustuen?

Jokaisen menestyneen tuotteen taustalta löytyy visio ja strategia. Voi olla, että ne ajan kuluessa ja ymmärryksen karttuessa muuttuvat, mutta menestyvät yritykset määrittävät tavoitteensa. Roadmapin tehtävänä on

  • kommunikoida pitkän tähtäimen suunnitelmat
  • ohjata strategian toteuttamista
  • linjata eri sidosryhmien aktiviteetit

Kenelle roadmap viestii?

Roadmap pitää olla näkyvillä kaikille, jotka sitä tarvitsevat. Hetkinen, siis myös myynnille ja asiakkaille? Ehdottomasti!

Eri kohderyhmät tarvitsevat erilaista ja eri tason tietoa. Jos asiakkuuksista halutaan rakentaa pitkäaikaisia, niin myös heidän pitää tietää mitä odottaa ja mihin päin ollaan matkalla. Tämä ei tarkoita, että jokaista uutta ominaisuutta tai sen suunniteltua julkaisupäivämäärää pitäisi julkaista. Toisaalta sisäisesti suunnitellut julkaisupäivät voivat olla erittäinkin tärkeitä, joten samasta roadmapista voidaan tarvita useita erilaisia näkymiä, joissa tiedon määrää säädellään kohderyhmän mukaan.

Tärkeätä on muistaa, että roadmap on suunnitelma tulevaisuudessa toteutettavista asioista. Se voi ja sen pitääkin tarvittaessa muuttua. Viestinnässä kannattaa painottaa, että sisältö vastaa sen hetkistä parasta näkemystä tulevaisuuden suunnitelmista.

Roadmap rakentuu useista lähteistä

Roadmap ei ole suunnittelun lähtökohta vaan sen tulos. Sisältö, eli yleensä tuotteen tai palvelun uusi toiminnallisuus, koostuu asiakkaiden tuotevaatimuksista, sisäisistä tarpeista, teknologiauudistuksista ja uusista ideoista. Toteutusjärjestyksen ja tavoitteet määrittää tuotestrategia. Aikataulu määrittyy lähinnä käytettävissä olevien resurssien mukaan.

roadmap-komponentit

Mitä yksityiskohtaisempaa tietoa toiminnallisuudesta ja aikatauluista roadmap sisältää, sitä todennäköisemmin se muuttuu.

Oikea työkalu tarpeeseen

Ottaen huomioon roadmapin tärkeyden strategian tekemisessä ja kommunikoinnissa voi vain ihmetellä miksi roadmap-työkaluihin ei yrityksissä panosteta. Suurin osa yrityksistä ja tuotepäälliköistä käyttää edelleen Office-ohjemistoa roadmapin tekemiseen ja esittämiseen. Hankaluutena on, että ne eivät sovi usean käyttäjän ympäristöön. Usein version hallinta pettää ja kierrossa voi olla useita eri versioita tai yli päätään tiedon ajantasalla pitäminen koituu liian työlääksi.

Toinen huono vaihtoehto on projektityökalujen käyttäminen. Perusteena tälle voi tuotekehitykseltä tai IT-osastolta olla, että yrityksessähän on ohjelmisto jolla projektiaikataulut saadaan visualisoitua ja parasta olisi kun kaikki käyttäisivät sitä. Vaatimus allekirjoittaneesta on hiukan samanlainen kuin pakotettaisiin perheen ainoan tyttö käyttämään poikien luistimia. Kolmen isoveljen luistimien kierrättäminen siskollekin voi tuntua kätevältä, mutta ei se varmaan tytöstä kovin mukavaa ole. Tuotepäällikkö on yrityksessä usein samanlaisessa asemassa. Projektinhallintaan ollaan valmiita satsaamaan, jos firmassa on puoli tusinaa tuotekehittäjää. Yhdelle tuotepäällikölle ei kuitenkaan olla valmiita hankkimaan roadmap-työkalua, koska investoinnista ymmärretään vain kustannus, mutta ei sen tuomaa arvoa.

Kyse ei ole pelkästään tuotepäällikön mukavuuden halusta, vaan lopputuloksesta. Jos Liisalla on hokkarit, niin hän tuskin oppii piruettia. Jos ryhmällä on käytössään pelkästään projektinhallintatyökalut, niin se tuskin oppii koskaan ajattelemaan kehittämistä strategisesti. Työkalu tosin ei vielä tee tuotepäälliköstä tai organisaatiosta strategista, mutta se auttaa viemään asioita oikeaan suuntaan.

Yritykselle sopiva roadmap työkalu riippuu tarpeista, mutta vähintäänkin se

  • on helppo jakaa
  • on aina ajan tasalla
  • tukee erilaisia näkymiä eri kohderyhmille
  • on integroitavissa muihin työkaluhin (ideat, strategia, tuotekehitys, asiakastuki)

Roadmap on kommunikointiväline

Joku on joskus sanonut, että kaikki organisaation ongelmat voi kytkeä huonoon kommunikointiin. Roadmap on ehkä tuoteyrityksen tärkein kommunikointityökalu, joten lienee kohtuullista vaatia että se on ajan tasalla, saatavilla ja sisällöltään riittävän rikas. Mites teillä?

Kirjoittaja: Harri Pendolin

Prodmanin perustaja ja Tuotepäällikkö-blogia jo vuodesta 2009 kirjoittanut Harri on tuotemies henkeen ja vereen. Harri on aina valmis jakamaan osaamistaan tuotejohtamisesta tai debatoimaan tuotepäällikön strategisista valinnoista. Twitteristä Harri löytyy nimellä @pendolin.

 

Voit seurata keskustelua ja kommentteja RSS 2.0 syötteen kautta. Kommentointi ja pingaus on kielletty.