Tuotehallinnan Koulutus

Suomen kattavin valmennuskokonaisuus tuotejohtamiseen jatkuu Contribyten tarjoamana.

Koulutukset on suunnattu tuotepäälliköille sekä muille tuotteista, ratkaisuista, palveluista tai innovaatioista vastaaville ja niiden kehittämiseen osallistuville. Koulutuksia on tarjolla sekä avoimina että yrityskohtaisina koulutusohjelmina.

Avoimet tuotepäälliköiden koulutukset

Globalisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa asiakas- ja liiketoimintaymmärryksen tarve kasvaa. Tuotepäälliköt sekä muut tuotejohtamisen kanssa töitä tekevät tarvitsevat uusia taitoja ja työkaluja. Avoimissa koulutuksissa pääsee päivittämään oman osaamisen, kuuntelemaan uusimmat menestystarinat, verkostoitumaan ja mukaan saa vielä paketin työkaluja, joilla työn tekeminen tehostuu.

Tuotejohtaminen 2.0

Peruskurssi, joka jokaisen tuotepäällikön pitäisi käydä. Tuotejohtamisen tärkeimmät osa-alueet käydään läpi kolmessa päivässä tuotestrategiasta tuotteen elinkaaren hallintaan. Opi miten kehitetään menestyvä tuote ja myydään se sekä asiakkaille että yrityksen sisällä. Lue lisää koulutuksen kotisivulta.

Tuotejohtaminen 2.0 luennoidaan tarvittaessa myös englanniksi.

Oikeat ominaisuudet – miten kehität menestystuotteen

Digitaalisten tuotteiden kehittäminen on nopeaa ja edullista. Uusia ominaisuuksia on helppo keksiä ja lisätä, mutta aina ne eivät lisää asiakasarvoa. Oikeat ominaisuudet – miten kehität menestystuotteen on kurssi tuotepäälliöille, product ownereille ja muille tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä vastuussa oleville.

Lean business  case

Lean business case on yhden päivän tehokurssi, joka opettaa evaluoimaan parhaat mahdollisuudet uuden liiketoiminnan tuotteistamiseen. Lean business case on tarkoitettu portfoliomanagereille, tuotelinjasta tai -perheestä vastuussa oleville johtajille sekä tuotepäälliköille, joiden vastuulla on uusien liiketoimintamahdollisuuksien arviointi ja kehittäminen. Lue lisää.

Avoimien koulutusten aikataulut, tarkemmat kuvaukset sekä ilmoittautumislomakkeet löytyvät Tuotejohtaminen.fi -sivustolta. Avoimiin koulutuksiin voit myös ilmoittautua Oppia.fi-sivuston kautta.

Yrityskohtaiset tuotejohtamisen koulutukset

Yrityskohtaisissa koulutuksissa hyödyt ovat yksittäisten henkilöiden taitojen kasvamista laajemmat. Yrityskohtaisten valmennusten avulla yritykset kykenevät kehittämään koko tuotehallintaorganisaatiotaan ja -kulttuuriaan. Perinteisen luokkahuonekoulutuksen lisäksi voidaan tehdä valmistavia harjoitustöitä, projekteihin tai uusiin osa-alueisiin liittyviä ryhmätöitä sekä varmistaa jalkautuksen onnistuminen verkko-oppimisalustaa hyväksi käyttäen. Kaikki avoimet koulutukset voidaan pitää myös yrityskohtaisesti ja räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan.

Tuotehallinnan ja tuotekehityksen yhteinen koulutusohjelma

Asiakkaan ymmärtämisestä tuottaviin ratkaisuihin on yrityskohtainen digitaalisen kehittämisen koulutusohjelma, joka luo osaamisen, toimintatavat ja työkalut asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Koulutusohjelma varmistaa, että kehitettäessä uusia tuotteita ja palveluita jokaisen työpanos ohjautuu oikeisiin ratkaisuihin.

Asiakkaan ymmärtämisestä tuottaviin ratkaisuihin koostuu puolen päivän koulutuksista, niitä seuraavista harjoitustehtävistä sekä työpajoista, joissa tehtäviä käydään läpi.

 

’’Tuotepäällikön työ vaatii monipuolista osaamista. Tuotejohtaminen 2.0 kurssilla saa kattavan kokonaiskuvan tuotepäällikön roolista. Kurssilla jaettavat työkalut auttavat soveltamaan opittua käytännön työssä. Suosittelen kurssia erityisesti teknisemmällä taustalla tuotepäällikön hommia aloitteleville ja jo pidempään tehneille.”

Miika Pylvänäinen, Product Manager, Confidex Oy