Esimerkki vision toteuttamisesta

Neste Oil on tehnyt paljon työtä uusiutuvien polttoaineiden hyväksi. Kaupallinen menestys näyttää lupaavalta, vuoden 2015 tulos uusiutuvista lähestyi jo öljytuotteiden liikevoittoa (402 vs 439milj EUR)!

Mutta kuinka tämä on mahdollista?

Onko menestyksen takana loistavaa taktista ajattelua, onko tuotestrategia tehty hyvin vai onko takana maailman luokan visio? Varmasti kaikkea edellä kuvattua, mutta visiolla on ollut tärkein rooli.

tanker-1242111_1280

Nesteen vision perusta on yksinkertainen

Taustaa

Neste valmistaa liikennepolttoaineita, joista suurin osa tuotetaan perinteisesti raakaöljystä. Nestemäisten polttoaineiden jakelua varten on mittava maailmanlaajuinen logistiikka verkosto. Myös kulkuvälineet kulkevat suurimmalta osaltaan nestemäisillä polttoaineilla, joiden suuri energiasisältö antaa kohtuullisen toimintasäteen ja käytettävyyden.

Haaste

Öljyn riittävyys ei ole ongelma lähitulevaisuudessa, mutta fossiilisten polttoaineiden aiheuttama ilmastonmuutos aiheuttaa nopeammin merkittävän haasteen nykyiselle mallille. Joka tapauksessa pitkällä aikavälillä on siirryttävä energialähteisiin, jotka uusiutuvat ellei sitten ydinvoimaan panosteta merkittävällä tavalla. Maailman energian kulutus perustuu auringon säteilemään energiaan, mutta epäsuorassa käytössä hiili ja öljy vapauttaa nopeasti hiilidioksidia yli ilmakehän sietorajan.

Ratkaisu

Nesteellä tuumattiin jo vuosia sitten, että mitä jos dieselöljyä valmistettaisiin uusiutuvista raakaaineista. Tällöin vaikutus ilmastonmuutokseen olisi minimaalinen. Olemassa olevan jakeluverkostoa ja ajoneuvoja voitaisiin käyttää edelleen. Muutos tapahtuisi tuotantoprosesseissa ja käytetyissä raaka-aineissa. Ilmaston muutoksen uhan kasvaessa on uusiutuvaa energiaa tuettu lainsäädännöllisin toimin, mm. velvoittamalla lisäämään polttoaineisiin biokomponentteja ja erilaisilla tukiaisilla.

Visio

Nesteen visio on tuottaa polttoaineita 100% uusiutuvista raaka-aineista. Ehkä leviä viljelemällä voidaan tulevaisuudessa ’’viljellä’’ raaka-aine polttoaineisiin niin, että ympäristölle ei koidu haittaa. Viljelytankit voivat olla hukkamaalla tai ehkä meressä niin, ettei asutuksen tai muun viljelyn tarvitsemaa tilaa tarvita ollenkaan.
Strategia viitoittaa tien vision toteutumiseen.

Strategia

Tuotestrategia määrittelee askelmerkit vision toteutumiseen. Neste on edennyt menestyksekkäästi tuotestrategiassaan useamman loikan. Usein, kuten tässäkin tapauksessa, loikka alkutilanteen 100% raakaöljypohjaisista tuotteista kokonaan uusiutuviin raaka-aineisiin ei yksinkertaisesti ole mahdollinen (ainakaan kerta hyppäyksellä). Nesteen toteutus oli nerokas.

Strategiset askeleet pääkohdittain:

1) Luodaan tekniikka kasvisöljyn jalostamiseksi hyvälaatuiseksi polttoaineeksi. Kasviöljy hankittiin suurelta osin palmuöljyviljelmiltä.  Palmuöljy kelpaa myös ihmisravinnoksi ja sen viljely uhkaa sademetsiä, joten palmuöljyn käyttöä ei voitu jatkaa loputtomiin.
2) Prosessien kehittyessä voitiin siirtyä käyttämään enemmän teollisuuden rasvajätteitä, joiden osuus tätä kirjoitettaessa on n. 70%. Jätettä varmasti syntyy, mutta sen määrä ei yksin riitä polttoainetuotantoon.
3) Siirrytään toisen sukupolven tekniikkaan. Polttoainetta voidaan valmistaa myös puusta (metsätähteet), oljesta yms. Tuloksena polttoainetta voidaan valmistaa melkein mistä tahansa eloperäisestä materiaalista. Useampaa raaka-ainevirtaa hyödynnetään samanaikaisesti.
5) Biomassan tuotannossa otetaan käyttöön uusia menetelmiä, joiden avulla tuotantoa saadaan skaalattua suuremmaksi lähes ilman rajoituksia. Periaatteessa öljy voidaan korvata uusiutuvilla raaka-aineilla polttoaineissa.

Mitä tuotepäällikkö voi oppia esimerkistämme?

Visio määrittelee suunnan tekemisellesi. Vision on kuvattava selkeästi mihin pyritään, mutta vain ylätasolla. Myös tuotetasolla strategian tehtävä määritellä miten visio  toteutuu. Matka voi olla mutkikaskin, mutta kun kompassi osoittaa kohti visiota sinne päästään ennemmin tai myöhemmin. Nesteen vision osalta elämme 2/3 vaihetta, mutta strategia on laadittu ja se toimii, joten viimeinen vaihe vision toteutumiseen on jo näköpiirissä.

Kirkas visio on olennainen osa tuotestrategian laatimista.

Kirjoittaja: Antti

Antti on konkari, joka on yli 20 vuotisen uransa aikana sekä kokenut itse tuotehallinnan haasteet että nähnyt ne ulkoapäin liiketoiminnan kehittäjänä ja myyjänä. Anttia voit seurata myös Twitterissä @AnttiTSuvanto

 

Voit seurata keskustelua ja kommentteja RSS 2.0 syötteen kautta. Kommentointi ja pingaus on kielletty.