Tulevaisuuden tuotejohtaminen

Allekirjoittanut sai mahdollisuuden päästä puhumaan tulevaisuuden tuotejohtamisesta Contribyten Tulevaisuuden tuotekehitys seminaariin. Julkinen puhuminen, niin kuin kouluttaminen ja kirjoittaminenkin, ovat hyviä testejä omalle osaamiselle. Tälläkin kertaa oli pakko pysähtyä ja syventyä omiin ajatuksiin: mitä minulla oikeastaan on sanottavaa tuotejohtamisen tulevaisuudesta. Ja olihan sitä,

Lue lisää…

Tuotepäällikön 6 kriittistä osaamisaluetta

Tuotteet, toimialat ja yritykset eroavat toisistaan ja tuotepäälliköiden roolit vaihtelevat niiden mukana. Keskustelimme tuotepäällikön toimenkuvasta ja tärkeimmistä osaamisalueista tuotejohtajien verkostotapaamisessa. Vaikka keskustelussa oli mukana eri toimialojen edustajia, niin kriittiset osaamisalueet pelkistyivät kuuteen eri kohtaan.

Lue lisää kriittisistä osaamisalueista ja niiden mittaamisesta. Voit myös ladata valmiin pohjan osaamisen arviointiin.

Lue lisää…

Esimerkki vision toteuttamisesta

Neste Oil on tehnyt paljon työtä uusiutuvien polttoaineiden hyväksi. Kaupallinen menestys näyttää lupaavalta, vuoden 2015 tulos uusiutuvista lähestyi jo öljytuotteiden liikevoittoa (402 vs 439milj EUR)! Mutta kuinka tämä on mahdollista? Onko menestyksen takana loistavaa taktista ajattelua, onko tuotestrategia tehty hyvin vai onko takana maailman luokan visio? Varmasti kaikkea edellä kuvattua, mutta visiolla on ollut tärkein rooli. […]

Lue lisää…

Unicorn16 seminaarin tunnelmia

Tuotejohtamisen ammattilaiset kokoontuivat 8.4. Unicorn16 seminaariin Helsinkiin. Suomen ensimmäisessä tuotejohtajille suunnatussa seminaarissa kuultiin alan konkareita ja päästiin keskustelemaan muiden tuotejohtamisesta vastaavien kanssa. Osallistujat edustivat monipuolisesti eri toimialoja vastaten hyvinkin erilaisista tuotteista ja palveluista.

Lue lyhyt tiivistelmä eistyksistä, katso video fiiliksistä ja linkit loistaviin esityksiin!

Lue lisää…

Mistä tuotevaatimukset tulevat?

Kokoonnuimme tuotejohtajien verkostotapaamisessa miettimään tuotevaatimuksia. Koko sana tuotevaatimus kuulostaa ehkä hiukan menneisyyden havinalta, kun etenkin ohjelmistoalalla ‘vaatimukset’ on paljolti korvattu uusilla termeillä ja visuaalisimmilla tavoilla kuvata tavoiteltua toiminnallisuutta. Mutta kun parempaakaan nimeä emme keksineet, niin päädyin tässäkin artikkelissa kirjoittamaan tuotevaatimuksista.

Eli mistä näitä vaatimuksia pitäisi kerätä tai odottaa ilmestyvän? Asiakkaat osaavat kertoa vaatimuksensa olemassa oleviin tuotteisiin, mutta innovatiivisimmat ideat tulevat usein muista kanavista. Katso löydätkö omat palautekanavasi kuvasta ja mitä ne kertovat palautteen laadusta.

Lue lisää…