Roadmap – mikä se on ja miksi se tarvitaan?

Road map, roadmap tai tiekartta. Rakkaalla lapsella on yhtä monta kirjoitusasua kuin käyttötarkoitustakin. Hallituksemme piirtelee tiekarttaa SOTE-uudistuksesta ja toisaalla pieni kehittäjätiimi omaansa mobiilisovellukselle. Molemmissa tapauksissa roadmap kuvaa vaiheita, joiden kautta lopulliseen määränpäähän on suunniteltu päästävän. Roadmap on visuaalinen työkalu strategian kommunikointiin. Miksi roadmap tarvitaan – vai tarvitaanko? Tänä ketteryyttä ylistävänä aikana voisi kysyä tarvitaanko roadmap […]

Lue lisää…

Aha! on monipuolinen roadmap- ja tuotesuunnitelutyökalu

Slogan kertoo vaatimattomasti, että Aha! Is the #1 roadmap software in the world. Aha! on kuitenkin ennen kaikkea tuotesuunnittelutyökalu. Jos Jira ja muut vastaavat projektityökalut auttavat tuotekehityksen organisoinnissa, niin Aha! taas auttaa tekemään näkyväksi MITÄ, MIKSI ja KENELLE kehitystä ollaan tekemässä. Ja toki Aha! myös roadmapit osaa tuottaa.

Aha! testistä selviää myös paljon muuta, mukaan lukien kenelle Aha! sopii ja kenelle ei.

Lue lisää…

Tuotepäällikön 6 kriittistä osaamisaluetta

Tuotteet, toimialat ja yritykset eroavat toisistaan ja tuotepäälliköiden roolit vaihtelevat niiden mukana. Keskustelimme tuotepäällikön toimenkuvasta ja tärkeimmistä osaamisalueista tuotejohtajien verkostotapaamisessa. Vaikka keskustelussa oli mukana eri toimialojen edustajia, niin kriittiset osaamisalueet pelkistyivät kuuteen eri kohtaan.

Lue lisää kriittisistä osaamisalueista ja niiden mittaamisesta. Voit myös ladata valmiin pohjan osaamisen arviointiin.

Lue lisää…

Väärinymmärretty asiakaspersoona – eli kuinka hyödyt asiakkaiden mallintamisesta

Asiakaspersoonien luominen on yksi vaikuttavimmista keinoista asiakkaiden ymmärtämiseen ja sitä kautta menestyvien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Aina käsitys asiakkaasta, hänen tarpeistaan ja ostokäyttäytymisestä ei ole riittävällä tasolla yrityksen kaikissa osissa. Kuvaukset kohdeasiakkaista auttavat sekä ymmärryksen kerryttämisessä että sen jakamisessa.

Tässä artikkelissa erotetaan asiakasroolit persoonista ja kerrotaan miten hyvä asiakaspersoona luodaan.

Lue lisää…

24 parasta PM blogia vuodelta 2016

Yksi megatrendi on kiistaton: sisällön määrä verkossa jatkaa kasvamistaan. Internet suorastaan pursuaa tavaraa myös tuotejohtajille. Mutta runsaudenpula voi olla myös haaste. Hyvän ja itselle oleellisen sisällön löytäminen vaikeutuu määrän lisääntyessä.

Tässä on meidän yrityksemme ratkaista ongelma teille lukijamme: 24 parasta tuotejohtamisen blogia vuodelta 2015 ryhmiteltynä tuotejohtamisen eri osa-alueisiin ja höystettynä lyhyellä johdannolla.

Lue lisää…