Miten Google jalkauttaa tuotestrategiansa

Pareto periaatteen mukaan 80% vaikutuksista tulevat 20% syistä. Tämä saattanee pitää paikkansa myös tuotestrategian osalta. Toimeenpano voi olla vain 20% suunnitellusta strategiatyöstä, mutta aiheuttaa 80% haasteista.

Yleisimpiä tuotestrategiaan liittyviä ongelmia ovat strategian puuttuminen, liian korkea taso tai huono toteutus. Nämä kaikki ovat todellisia ongelmia, mutta usein niiden juurisyy löytyy strategian toimeenpanossa. Ylätason ”kasvustrategia” ei tuotekehittäjää auta, jos ei tiedä minkä pitäisi kasvaa ja miten hän itse pystyy siihen vaikuttamaan.

Tuotestrategian onnistunut toimeenpano vaatii sen linkkaamista työntekijöiden henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Google, Twitter ja moni muu yritys tekee sen käyttämällä OKR:iä.

Lue lisää…

Näin laadit tuotestrategian

Kokemuksemme mukaan suurin syy tuotestrategian puuttumiseen on, että sen tärkeyttä ei täysin tiedosteta. Strategiaa on vaikea mitata, eivätkä sen vaikutukset näy heti. Kääntäen tämä tarkoittaa, ettei strategian puutetta, huonoa strategiaa tai sen epäonnistunutta jalkauttamistakaan havaita. Tuotestrategia on myös käsitteenä hyhmäinen, koska päällekkäisyydet ja riippuvaisuudet muihin strategioihin, tuotteen asemointiin sekä taktisiin asioihin ovat usein epäselvät. Ja kun tuotestrategian tekeminen vielä vaatii työtä ja osaamista, niin usein strategiaksi muodostuu ”jatketaan samaan malliin kun ennenkin”.

Strategian teko voi silti olla selkeä prosessi. Tällä kirjoituksessa kerromme miten tuotestrategia laaditaan ja implementoidaan neljässä vaiheessa.

Lue lisää…

Mikä on tuotestrategia – ja miksi se tarvitaan

WhatsApp on maailman suosituin pikaviestipalvelu Se ei kuitenkaan ollut ensimmäinen lajissaan eikä monipuolisin ominaisuuksiltaan. WhatsApp kuitenkin voitti kilpailijansa, koska WhatsApp’lla oli selkeä strategia: tarjota käyttäjilleen loistava pikaviestipalvelu, ei muuta!

Tuotestrategia-blogien ensimmäinen osa kertoo miksi tuotestrategia tarvitaan ja mitä se voi olla.

Lue lisää…