Business case hoikistuu

Tuotekehitys on ottanut käyttöön ketteriä menetelmiä, mutta valtaosassa keskikokoisia ja suuria yrityksiä uuden liiketoiminnan kehittäminen toimii vielä perinteisellä vesiputousmallilla, kuten Contribyten toimitusjohtaja Henri Hämäläinen blogissaan ”Valhe, emävalhe, business case totetaa. Business case -laskelmia ja liiketoimintasuunnitelmia tehdään 3-5 vuoden tähtäimellä, esityksiä laaditaan ja argumentointia harjoitellaan, rahaa pyydetään ja välillä saadaankin.  Mutta siihenpä se sitten jääkin.  Johdon tyypillinen […]

Lue lisää…

Roadmap – mikä se on ja miksi se tarvitaan?

Road map, roadmap tai tiekartta. Rakkaalla lapsella on yhtä monta kirjoitusasua kuin käyttötarkoitustakin. Hallituksemme piirtelee tiekarttaa SOTE-uudistuksesta ja toisaalla pieni kehittäjätiimi omaansa mobiilisovellukselle. Molemmissa tapauksissa roadmap kuvaa vaiheita, joiden kautta lopulliseen määränpäähän on suunniteltu päästävän. Roadmap on visuaalinen työkalu strategian kommunikointiin. Miksi roadmap tarvitaan – vai tarvitaanko? Tänä ketteryyttä ylistävänä aikana voisi kysyä tarvitaanko roadmap […]

Lue lisää…

Aha! on monipuolinen roadmap- ja tuotesuunnitelutyökalu

Slogan kertoo vaatimattomasti, että Aha! Is the #1 roadmap software in the world. Aha! on kuitenkin ennen kaikkea tuotesuunnittelutyökalu. Jos Jira ja muut vastaavat projektityökalut auttavat tuotekehityksen organisoinnissa, niin Aha! taas auttaa tekemään näkyväksi MITÄ, MIKSI ja KENELLE kehitystä ollaan tekemässä. Ja toki Aha! myös roadmapit osaa tuottaa.

Aha! testistä selviää myös paljon muuta, mukaan lukien kenelle Aha! sopii ja kenelle ei.

Lue lisää…

Tuotestrategia koodarin silmin

Kesälukemiseksi tuli tällä kertaa ladattua e-kirjana Roman Pichelerin Strategize – Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age. Odotusarvona oli oppia lisää tuotestrategiasta ja sen jalkauttamisesta, mutta suurin oppi olikin kehittäjänäkökulman ymmärtäminen. Tuotestrategia on moniulotteinen ja vaikea aihe, jota organisaation eri osat lähestyvät eri tavoin. Tuotestrategian omistajalta vaaditaan empatiakykyä myös oraganisaation sisäisille asiakkaille ja kirja antaakin hyvän kuvan siitä miten tuotestrategia nähdään tuotekehityksestä käsin.

Lue lisää…

Esimerkki vision toteuttamisesta

Neste Oil on tehnyt paljon työtä uusiutuvien polttoaineiden hyväksi. Kaupallinen menestys näyttää lupaavalta, vuoden 2015 tulos uusiutuvista lähestyi jo öljytuotteiden liikevoittoa (402 vs 439milj EUR)! Mutta kuinka tämä on mahdollista? Onko menestyksen takana loistavaa taktista ajattelua, onko tuotestrategia tehty hyvin vai onko takana maailman luokan visio? Varmasti kaikkea edellä kuvattua, mutta visiolla on ollut tärkein rooli. […]

Lue lisää…