Roadmap – mikä se on ja miksi se tarvitaan?

Road map, roadmap tai tiekartta. Rakkaalla lapsella on yhtä monta kirjoitusasua kuin käyttötarkoitustakin. Hallituksemme piirtelee tiekarttaa SOTE-uudistuksesta ja toisaalla pieni kehittäjätiimi omaansa mobiilisovellukselle. Molemmissa tapauksissa roadmap kuvaa vaiheita, joiden kautta lopulliseen määränpäähän on suunniteltu päästävän. Roadmap on visuaalinen työkalu strategian kommunikointiin. Miksi roadmap tarvitaan – vai tarvitaanko? Tänä ketteryyttä ylistävänä aikana voisi kysyä tarvitaanko roadmap […]

Lue lisää…

Aha! on monipuolinen roadmap- ja tuotesuunnitelutyökalu

Slogan kertoo vaatimattomasti, että Aha! Is the #1 roadmap software in the world. Aha! on kuitenkin ennen kaikkea tuotesuunnittelutyökalu. Jos Jira ja muut vastaavat projektityökalut auttavat tuotekehityksen organisoinnissa, niin Aha! taas auttaa tekemään näkyväksi MITÄ, MIKSI ja KENELLE kehitystä ollaan tekemässä. Ja toki Aha! myös roadmapit osaa tuottaa.

Aha! testistä selviää myös paljon muuta, mukaan lukien kenelle Aha! sopii ja kenelle ei.

Lue lisää…

Tuotestrategia koodarin silmin

Kesälukemiseksi tuli tällä kertaa ladattua e-kirjana Roman Pichelerin Strategize – Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age. Odotusarvona oli oppia lisää tuotestrategiasta ja sen jalkauttamisesta, mutta suurin oppi olikin kehittäjänäkökulman ymmärtäminen. Tuotestrategia on moniulotteinen ja vaikea aihe, jota organisaation eri osat lähestyvät eri tavoin. Tuotestrategian omistajalta vaaditaan empatiakykyä myös oraganisaation sisäisille asiakkaille ja kirja antaakin hyvän kuvan siitä miten tuotestrategia nähdään tuotekehityksestä käsin.

Lue lisää…

Väärinymmärretty asiakaspersoona – eli kuinka hyödyt asiakkaiden mallintamisesta

Asiakaspersoonien luominen on yksi vaikuttavimmista keinoista asiakkaiden ymmärtämiseen ja sitä kautta menestyvien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Aina käsitys asiakkaasta, hänen tarpeistaan ja ostokäyttäytymisestä ei ole riittävällä tasolla yrityksen kaikissa osissa. Kuvaukset kohdeasiakkaista auttavat sekä ymmärryksen kerryttämisessä että sen jakamisessa.

Tässä artikkelissa erotetaan asiakasroolit persoonista ja kerrotaan miten hyvä asiakaspersoona luodaan.

Lue lisää…

Mistä tuotevaatimukset tulevat?

Kokoonnuimme tuotejohtajien verkostotapaamisessa miettimään tuotevaatimuksia. Koko sana tuotevaatimus kuulostaa ehkä hiukan menneisyyden havinalta, kun etenkin ohjelmistoalalla ‘vaatimukset’ on paljolti korvattu uusilla termeillä ja visuaalisimmilla tavoilla kuvata tavoiteltua toiminnallisuutta. Mutta kun parempaakaan nimeä emme keksineet, niin päädyin tässäkin artikkelissa kirjoittamaan tuotevaatimuksista.

Eli mistä näitä vaatimuksia pitäisi kerätä tai odottaa ilmestyvän? Asiakkaat osaavat kertoa vaatimuksensa olemassa oleviin tuotteisiin, mutta innovatiivisimmat ideat tulevat usein muista kanavista. Katso löydätkö omat palautekanavasi kuvasta ja mitä ne kertovat palautteen laadusta.

Lue lisää…