Product Owner – tuotepäällikön torppari vai tuotteen omistaja?

Usein vastaan tuleva kysymys etenkin ketteriä kehitysmenetelmiä käyttävissä ohjelmistoyrityksissä on tuotepäällikön ja product ownerin toimiva vastuunjako. Monissa organisaatioissa näiden roolien vastuualueet menevät iloisesti päällekkäin ja harvassa niitä on ihan tarkkaan mihinkään kirjattu. Sekä product owner että tuotepäällikkö ovat periaatteessa vastuussa tuotteen ominaisuuksista, release plänistä ja roadmapista ja myös siitä, että tuotteen jokainen versio maksimoi yritykselle tulevan […]

Lue lisää…

5 vinkkiä portfolio-kanbanin ylläpitoon

Kanban-taulun oikeaoppinen käyttö helpottaa montaa tuotekehityksen ongelmaa, eikä vähiten liian monen asian yhtä aikakaista tekemistä. Kanban-taulu toimii mainiosti myös tuote- tai hankeportfolion ylläpidossa. Lue viisi vinkkiämme, joilla tehostat sekä portfolion hallintaa että koko tuotekehitystä.

Lue lisää…

Tarvitseeko SAFe tuotepäälliköitä?

Scaled Agile Framework®, eli tuttavallisesti SAFe®, on viime aikoina kasvattanut hurjasti suosiotaan. Ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät ovat arkipäivää jo isoissa teollisuusyrityksissäkin ja skaalautuville prosesseille on tarvetta. Mutta miksi juuri SAFe® ja mitä se tarkoittaa tuotejohtamisen näkökulmasta?

Lue lisää…

Tuotepäällikön 6 kriittistä osaamisaluetta

Tuotteet, toimialat ja yritykset eroavat toisistaan ja tuotepäälliköiden roolit vaihtelevat niiden mukana. Keskustelimme tuotepäällikön toimenkuvasta ja tärkeimmistä osaamisalueista tuotejohtajien verkostotapaamisessa. Vaikka keskustelussa oli mukana eri toimialojen edustajia, niin kriittiset osaamisalueet pelkistyivät kuuteen eri kohtaan.

Lue lisää kriittisistä osaamisalueista ja niiden mittaamisesta. Voit myös ladata valmiin pohjan osaamisen arviointiin.

Lue lisää…

Tuotestrategia koodarin silmin

Kesälukemiseksi tuli tällä kertaa ladattua e-kirjana Roman Pichelerin Strategize – Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age. Odotusarvona oli oppia lisää tuotestrategiasta ja sen jalkauttamisesta, mutta suurin oppi olikin kehittäjänäkökulman ymmärtäminen. Tuotestrategia on moniulotteinen ja vaikea aihe, jota organisaation eri osat lähestyvät eri tavoin. Tuotestrategian omistajalta vaaditaan empatiakykyä myös oraganisaation sisäisille asiakkaille ja kirja antaakin hyvän kuvan siitä miten tuotestrategia nähdään tuotekehityksestä käsin.

Lue lisää…