Roadmap – mikä se on ja miksi se tarvitaan?

Road map, roadmap tai tiekartta. Rakkaalla lapsella on yhtä monta kirjoitusasua kuin käyttötarkoitustakin. Hallituksemme piirtelee tiekarttaa SOTE-uudistuksesta ja toisaalla pieni kehittäjätiimi omaansa mobiilisovellukselle. Molemmissa tapauksissa roadmap kuvaa vaiheita, joiden kautta lopulliseen määränpäähän on suunniteltu päästävän. Roadmap on visuaalinen työkalu strategian kommunikointiin. Miksi roadmap tarvitaan – vai tarvitaanko? Tänä ketteryyttä ylistävänä aikana voisi kysyä tarvitaanko roadmap […]

Lue lisää…

Aha! on monipuolinen roadmap- ja tuotesuunnitelutyökalu

Slogan kertoo vaatimattomasti, että Aha! Is the #1 roadmap software in the world. Aha! on kuitenkin ennen kaikkea tuotesuunnittelutyökalu. Jos Jira ja muut vastaavat projektityökalut auttavat tuotekehityksen organisoinnissa, niin Aha! taas auttaa tekemään näkyväksi MITÄ, MIKSI ja KENELLE kehitystä ollaan tekemässä. Ja toki Aha! myös roadmapit osaa tuottaa.

Aha! testistä selviää myös paljon muuta, mukaan lukien kenelle Aha! sopii ja kenelle ei.

Lue lisää…

Tulevaisuuden tuotejohtaminen

Allekirjoittanut sai mahdollisuuden päästä puhumaan tulevaisuuden tuotejohtamisesta Contribyten Tulevaisuuden tuotekehitys seminaariin. Julkinen puhuminen, niin kuin kouluttaminen ja kirjoittaminenkin, ovat hyviä testejä omalle osaamiselle. Tälläkin kertaa oli pakko pysähtyä ja syventyä omiin ajatuksiin: mitä minulla oikeastaan on sanottavaa tuotejohtamisen tulevaisuudesta. Ja olihan sitä,

Lue lisää…

Tuotepäällikön 6 kriittistä osaamisaluetta

Tuotteet, toimialat ja yritykset eroavat toisistaan ja tuotepäälliköiden roolit vaihtelevat niiden mukana. Keskustelimme tuotepäällikön toimenkuvasta ja tärkeimmistä osaamisalueista tuotejohtajien verkostotapaamisessa. Vaikka keskustelussa oli mukana eri toimialojen edustajia, niin kriittiset osaamisalueet pelkistyivät kuuteen eri kohtaan.

Lue lisää kriittisistä osaamisalueista ja niiden mittaamisesta. Voit myös ladata valmiin pohjan osaamisen arviointiin.

Lue lisää…

Tuotestrategia koodarin silmin

Kesälukemiseksi tuli tällä kertaa ladattua e-kirjana Roman Pichelerin Strategize – Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age. Odotusarvona oli oppia lisää tuotestrategiasta ja sen jalkauttamisesta, mutta suurin oppi olikin kehittäjänäkökulman ymmärtäminen. Tuotestrategia on moniulotteinen ja vaikea aihe, jota organisaation eri osat lähestyvät eri tavoin. Tuotestrategian omistajalta vaaditaan empatiakykyä myös oraganisaation sisäisille asiakkaille ja kirja antaakin hyvän kuvan siitä miten tuotestrategia nähdään tuotekehityksestä käsin.

Lue lisää…