Tuotehallinnan työpaja

Tuotehallinnan työpaja on startti kilpailukyvyn kohentamiseen tuotteistetumman liiketoiminnan avulla. Työpaja luo organisaatiolle yhteisen käsityksen miksi tuotehallintaa tarvitaan, mitkä ovat sen tehtät sekä auttaa alkuun tuotejohtamisen kehittämisessä.

Konepajoista projektitoimittajille ja palvelutaloille

Työpaja sopii kaikille yrityksille, jotka haluavat pysyä digitalisaation kelkassa kehittämällä liiketoimintaansa tuotteistetumpaan suunta ja joiden tuotehallintafunktiota ollaan vasta perustamassa.

Projekteista tuotteiksi, tieto haltuun ja netti parempaan käyttöön

Digitalisaation edetessä tuotehallinnan merkitys kasvaa. Kilpailukyvyn säilyttämisen vaatii uusia keinoja tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Usein se tarkoittaa pidemmälle tuotteistettuja ratkaisuja, uusia liiketoimintamalleja sekä vahvempaa tuotemarkkinointia verkossa. Nämä kaikki ovat tuotejohtamisen ydintehtäviä.

Sisältö

Työpajaan kuuluu:

1) Valmistelupalaveri (2-3h)

Palaverissa esitellään työpajan sisältö ja huomioidaan yrityskohtaiset erityistoiveet. Lisäksi sovitaan käytännön järjestelyistä, jolla varmistetaan varsinaisen työpajan sujuvuus.

2) Tuotehallinnan arviointi (Pulse)

Tuotehallinnan arviointi suoritetaan ennen työpajaa kohdennetulla Web-pohjaisella kyselyllä yrityksen tuotepäälliköille. Kyselyllä saadaan selville, miten yrityksen tuotepäälliköt/tuotehallinta toimii ja miten sitä kannattaa lähteä kehittämään.

3) Työpaja (1pv)

Aamupäivän aikana työpajassa esitetään kokonaiskuva nykyaikaisesta tuotehallinnasta. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. tuotestrategia, markkinamahdollisuus, tuotesuunnittelu, tuotemarkkinointi ja tuotteen elinkaarenhallinta. Myös tuotehallinnan roolia yrityksen osana käsitellään.

Iltapäivällä esitellään kyselytutkimuksen tulokset ja tehdään niiden pohjalta ohjattu ryhmätyö, jossa analysoidaan tuotehallinnan nykyista roolia sekä listataan tärkeimmät kehityskohteet ja parannusehdotukset.

4) Raportti

Kyselytutkimuksen, työpajan ja ryhmätyön perusteella annamme kirjallisen lausunnon tuotehallintanne nykytilasta ja suositelluista konkreettisista kehityskohteista.

Hinta

4900€ (+alv). Pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviin työpajoihin lisäämme matkakustannukset.