aha-logo

Aha! on monipuolinen roadmap- ja tuotesuunnitelutyökalu

Kuinka moni ammattikunta käyttää 20 vuotta vanhoja työkaluja? Tuotepäälliköt nimittäin kuuluvat tähän kategoriaan. Edelleen vuonna 2016 suurin osa yrityksistä toimii samalla tavalla kuin viime vuosituhannen lopussa. Tuoteideat ja asiakasvaatimukset kerätään sähköposteilla excel-taulukoihin, joista koostetaan roadmap-kalvot powerpoint-esityksiin.

Mutta onneksi pilvipalvelut ja digitalisoituminen näkyvät yhä enemmän myös tuotekehityksen työkaluissa. Ensin Atlassian kasvoi unicorn-luokkaan Jiran levittyä ketterään ohjelmistokehitykseen ja Slack seurasi perässä uudistaen tuotekehitystiimien viestinnän. Tuotehallinnan työkaluissa ei vielä ole päästy samalla tasolla, mutta kovaa on myös Aha! kasvanut parin viime vuoden aikana.

Ja miksi ei olisi? Ei nimittäin riitä että yritys on ketterä, jos tehdään vääriä asioita. Voittavat tiimit osaavat kerätä palautteen markkinoilta, prosessoida parhaat ideat, priorisointia kehityskohteet ja varmistaa uuden toiminnallisuuden asiakasarvon. Kaikessa tässä auttaa, että tuotesuunniteluunkin saadaan avoimmuutta, jäljitettävyyttä sekä selkeää viestintää tukevat työkalut. Yksi tällaisista on testaamamme Aha!.

Aha! on roadmap- ja vaatimushallintatyökalu

Slogan kertoo vaatimattomasti, että Aha! Is the #1 roadmap software in the world. Liekö väite valittu hakukoneoptimoinnin takia vai onko sillä tietoisesti haluttu asemoitua roadmap-työkaluksi, mutta Aha! on ennen kaikkea tuotesuunnittelutyökalu. Jos Jira ja muut vastaavat projektityökalut auttavat tuotekehityksen organisoinnissa, niin Aha! taas auttaa tekemään näkyväksi MITÄ, MIKSI ja KENELLE kehitystä ollaan tekemässä. Ja toki Aha! myös roadmapit osaa tuottaa.

Käyttöönotto

Aha! on monipuolinen työkalu, josta löytyy tuki niin usean tuotteen portfoliolle kuin koko tuotesuunnitteluprosessille ideoiden ja vaatimusten keräämisestä tuoteversioiden suunnitteluun. Käyttöönottoon saa aikaa kulutettua sitä enemmän, mitä monimutkaisempi oma tuoterakenne on ja mitä enemmän ominaisuuksia haluaa käyttöön. Aha!:ssa useat toiminnallisuudet ovat personoitavia, joka myös kannattaa ottaa huomioon kun käyttöönottoa suunnitellaan, kuten myös integroinnit muihin käytössä oleviin työkaluihin.

Kun Aha!:n käyttön aloittaa,  on siinä valmiina kuvitteellinen esimerkki Fredwin Cycling-tuotteesta. Esimerkin avulla saa jonkinlaista käsitystä Aha! mahdollisuuksista ja eteenpäin auttavat myös lukuisat opasteet. Siirtymistä vanhoista työkaluista Aha! tukee  mahdollistamalla tuotevaatimusten lataamisen esimerkiksi excelistä, Jirasta tai Trellosta. Kaiken kaikkiaan käyttöönotto on kohtuullisen suoraviivaista, mutta aikaa vievää.

Saatavana Aha! on pelkästään SaaS-mallilla, joten raudan asennukseen ei aikaa hukkaannu.

Strategia

Muihin vastaaviin työkaluihin verrattuna uniikkina ominaisuutena Aha!:ssa on strategiatas, johon kuuluu visio, liiketoiminnan tavoitteet sekä niihin linkittyvät hankkeet (=initiatives). On erittäin hyvä, että

  1. Aha! ohjaa strategian tekemiseen,
  2. strategian saadaan näkyväksi muille asianosaisille ja että
  3. roadmapin ja vaatimusten sisällön voi linkittää strategisiin tavoitteisiin.

Varsinaisia strategiatyökaluja Aha! ei sisällä, jos ei sitten asiakaskortteja ja Lean Canvasta (jonka voi muokata myös Business Model Canvas muotoon) semmoisiksi lasketa. Näkyville saa kuitenkin tuotevision, jonka ympärille voi itse valita strategian tärkeimmät komponentit. Sen jälkeen voi kuvata liiketoiminnan tavoitteet ja viimeiseksi niihin liittyvät aloitteet, jotka voi myös aikatauluttaa ja esittää omana roadmap-näkymänä. Toisin kuin projektityökaluissa, roadmap työtä voi siis lähestyä aidosti myös ylhäältä alas, eli siis strategiasta toteutukseen.

Aha!:n strategianäkymä

Strategianäkymään voi kuvata vision sekä valita sen ympärille näkyvyksi tuotestrategian tärkeimmät komponentit

Vaatimusten ja ideoiden kerääminen

Uusien ideoiden kerääminen niin asiakkailta kuin sisäisestikin on Aha!:ssa hyvin tuettu. Idea-porttaaleja voi määritellä niin ulkoiseen kuin sisäiseenkin käyttöön ja myös ideoiden kommentointi ja äänestäminen ovat tuettuja. Vaikka toiminnallisuus ei ihan UserVoicen tasolla olekaan, niin se varmasti riittää useammille yrityksille ja perustelee omalta osaltaan investointia Aha!:seen.

Vaatimushallinta sekä tekemisen aikataulutus

Strategiatason alta Aha!:sta löytyy Features- ja Releases-tasot. Kun uusi idea on käsitelty ja todettu tarpeelliseksi, niin siitä voidaan tehdä feature tai initiative. Jälkimmäinen tarkoittaa isoa uusitusta, joka voisi olla vaikka mobiiliversio tuotteesta tai jotain vastaavaa. Suurin osa uusista ideoista kääntynee kuitenkin toiminnallisuuksiksi (feature), joka on Aha!:n ja usein tuotepäällikönkin toiminnan keskiössä. Kun uusi feature luotu, voidaan sitä työstää lisäämällä siihen vaatimuksia ja katselmoijia, se voidaan nimetä tietylle henkilölle ja linkata ylätason liiketoimintatavoitteisiin. Aha! onkin hyvin lähellä perinteistä vaatimushallintatyökalua, ja tämä myönteisessä mielessä sanottuna.

Perinteistä tuotekehitysmallia tukee myös Aha!:n vahva versio (release)-ajattelu. Featuret  määritetään joko suoraan jollekin tuoteversiolle tai sitten ne asetetaan ”parkkiin”. Tuoteversioille on aikataulut ja näistä saadaan helposti myös projektityötä tukeva gant-kaaviomallinen roadmap. Tämä on Aha!:n vahvuuksia verrattuna niihin kilpailijoihin, jotka on tehty pelkästään sovelluskehitystä varten. Projekteja, joissa on rauta- tai muu alustariippuvuus ja tarpeita esimerkiksi markkinointitoimien synkronointiin on helpompi johtaa, kun kaiken saa näkyviin yhdelle roadmapille.

Roadmap

Aha! tukee kolmen eri tason roadmap-näkymiä, joille jokaiselle on omat tarpeensa ja paikkansa. Ja mikä parasta, ne kaikki pysyvät ajan tasalla aina kun muutoksia tehdään!

strategia-tason roadmap

Korkeimman tason roadmap näyttää liiketoiminnalle asetut hankkeet (initiatives) ja haluttaessa myös tavoitteet (goals). Tämä taso on selkeästi strategiatyötä ja liiketoimintasuunnittelua varten. Kohderyhmä on liiketoimintajohto.

Release-roadmap

Release-roadmap on käytännössä gant-kaavio, eli sen hyödyt ovat suurimmat projektin johtamiseen. Tämä näkymä roadmapista tarvitaan kommunikoinnissa sisäisille sidosryhmille ja siitä selviää mitä toiminannallisuutta ollaan tekemässä, kenen toimesta ja koska. Näkymissä on jonkin verran mahdollisuuksia personointiin, kuten esimerkiksi että featuret voi valita joko näkymään tai ei, päivämäärät voi näyttää tarkasti tai kuukausitasolla ja tavoitteidet ja hankkeiden näyttämisen tai poisjättämisen riliisien otsikoista voi itse valita.

Aha! release-roadmap

Aha!:n release roadmap auttaa projektien johtamisessa

Feature-roadmap

Feature-tason roadmap sopii kommunikoinnille asiakkaita ja myyntiä kohtaan. Periaatteessa sisältö on sama kuin release-roadmapissa, mutta aikataulussa näkyy vain koska kyseinen versio on tarkoitus julkistaa. Erilaisilla suodattimilla voidaan näkymästä myös poistaa esimerkiksi kaikki sisäiseen kehitykseen tarkoitetut featuret tai muu informaatio, jota ei ulospäin haluta kommunikoida.

Aha!:n plussat

Aha! ehdottomia plussia ovat sen laajat ominaisuudet ja yhteensopivuus kaikkien suosituimpien työkalujen kanssa. Nyt tosin täytyy myöntää, että allekirjoittaneella ei ole kokemuksia Aha! integrointien toimivuudesta, mutta ainakin ”paperilla” lista näyttää vakuuttavalta. Roadmap- ja vaatimushallintaominaisuuksia sen sijaan on tullut itsekin käytettyä ja kyllä tuotepäällikön hommat kummasti helpottavat, kun koko tuotesuunnitteluprosessi strategiasta ja ideoiden keruusta vaatimusten kommunikointiin tuotekehitykselle pystytään hoitamaan yhdellä työkalulla.

Kehityskohteita

Hiukan Aha! käytöstä jäi semmoinen maku, että onkohan tässä käymässä samalla tavalla kuin perinteisten koproraatiotyökalujen kanssa: eli paisuuko Aha! liian suureksi? Toiminnallisuutta on jo tällä hetkellä paljon ja ainakin yhden sovelluksen talojen on helpompi ottaa jotain kevyempää ja helvempaa käyttöönsä. Toki tässä voi olla kysymys asemoinnista, mutta ihan pienille yritykselle Aha! ei sovi.

Ainoa selkeä puute oli, että vaatimuksia ei saanut linkitettyä asiakaspersooniin. Hyöty persoonista jää osittain käyttämättä, jos niillä ei kommunikoida myös tuotekehitykseen päin.

Korjaus edelliseen: Persoonat pystyy linkittämään vaatimuksiin, jos niille määrittelee custom field’in. Eli hiukan työlastä, mutta mahdollista.

Loppuarvio

Aha! saattaa hyvinkin lunastaa sloganinsa lupauksen, ainakin jos kärkitilaa mitataan toiminnallisuuden määrällä. Isolla ja vakiintuneelle yritykselle tuskin löytyy tällä hetkellä täydellisempää ohjelmistoa tuotejohtamiseen. Pienissä yrityksissä ja startupeissa taas jokin kevyempi ja halvempi ratkaisu saattaisi olla parempi.

Täältä voi lukea arvostelumme Aha!:n kilpailijasta ProdPadistä. Olemme myös evaluoineet muita roadmap-työkaluja, joten jos tarvitset apua tuotehallinnan työkalujen valinnassa tai käyttöönotossa niin ota yhteyttä.

 

Kirjoittaja: Harri Pendolin

Prodmanin perustaja ja Tuotepäällikkö-blogia jo vuodesta 2009 kirjoittanut Harri on tuotemies henkeen ja vereen. Harri on aina valmis jakamaan osaamistaan tuotejohtamisesta tai debatoimaan tuotepäällikön strategisista valinnoista. Twitteristä Harri löytyy nimellä @pendolin.